npkfedu.com

   NORDISK PLASTIKKIRURGISK FORENING

 

  SCANDINAVIAN ASSOCIATION OF PLASTIC SURGEONS

   Kurs 109: 18 - 21 sept 2017 Helsingfors

Kurs 110: 6 - 10 nov 2017 Århus

   Ansök kurs 109 o 110 senast 15 juni 2017

(Svensk ansökan: blankett till svenska samordnaren)

Välkommen till det nordiska kursprogrammet för läkare under

specialistutbildning i plastikkirurgi

De nordiska kurserna i plastikkirurgi för läkare under specialistutbildning startade 1972. Efter trettio år omarbetades kursprogrammet den första kursen i det nya programmet hölls 2008. Gemensam utbildning med nordiska kollegor har för alla generationer av plastikkirurger varit uppskattat och till glädje för framtiden. Denna webbsida innehåller aktuell information om de nordiska kursprogrammet i plastikkirurgi.

Välkommen till de nordiska kurserna i plastikkirurgi.

XXXVII Congress of the Scandinavian Association of Plastic Surgeons XVI Nordic Burn Meeting IX Nordic Congress of Nurses in Plastic Surgery

Köpenhamn, Danmark, 13–16.6.2018

www.scaplasnbm2018.com